100V力矩电机

需要选购建议?  查看采购指南
3 个企业 | 5 个产品
Search
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
直流力矩电机
直流力矩电机
MBT series

扭矩: 65 Nm - 13,800 Nm
功率: 0.88 kW - 46.2 kW
旋转速度: 68 rpm - 4,000 rpm

最大扭矩 MMax 65 ... 13800 Nm 最大速度 nMax 68 ... 4000 rpm 最大扭矩,已处于停止状态 抗过载能力特别强 水冷,带热封装 扭矩电机是水冷成套电机,经优化后扭矩高达 13800 Nm。该电机由带三相绕组的定子和带永磁体的转子组成。这类电机的典型应用区域为直接驱动,如:加工中心的回转台、旋转轴或者印刷机。但也为机器人、车床、塑料、木工和特殊机器的创新机械工程提供了新的解决方案。MST 定子的“水冷夹套”选件包括:带封闭冷却回路的冷却夹套、安装法兰、通过接线盒或插头实现的电气连接。水冷夹套的背侧是打开的,转子连接到机器的轴和轴承。这为集成直接驱动技术的用户同时提供了标准解决方案和高度自由设计,同时通过减少设计费用和维护友好型的安装概念,带来了显著的成本效益。

单相力矩电机
单相力矩电机
World K Series

扭矩: 0.018 Nm - 0.35 Nm
功率: 3 W - 20 W
旋转速度: 750, 900 rpm

... 扭矩马达 (World K) 世界K系列 扭矩电机 特点 绕组应用 高启动扭矩 这些扭矩电机符合安全标准。 通过提供一个外部电压调整装置,可以调整电机的速度和扭矩。 也可提供TM系列扭矩电机和功率控制器套装,其中包括一个功率控制器,通过它可以很容易地调整扭矩。 转矩电机和功率控制器套装TM系列➜ C-178页 产品系列 电动机 关于单相100VAC、单相110/115VAC和单相200VAC型号,请联系最近的东方电机销售办事处。 ...

交流力矩电机
交流力矩电机
TM series

扭矩: 0.044 Nm - 10 Nm
功率: 3 W - 20 W

... 带变速器 (TM) TM 系列 扭矩电机带动力控制器单元 特点 绕组应用 扭矩调节 高起动扭矩 ...

单相力矩电机
单相力矩电机
TM Series

扭矩: 0.01 Nm - 0.26 Nm
功率: 3, 6, 10, 20 W
旋转速度: 750, 900 rpm

... 圆轴 (TM) TM系列 带动力控制器单元的扭矩电机 特点 绕组应用 进给控制 高启动扭矩 ...

单相力矩电机
单相力矩电机
E-T series

扭矩: 0.011 Nm - 0.529 Nm
功率: 3, 6, 10, 20, 40 W
旋转速度: 750, 900 rpm

... 扭矩马达 -扭矩调节 -高起动扭矩 ...