DPM条码读取器 / 2D

3 个企业 | 4 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
DPM条码读取器 / 固定式
DPM条码读取器 / 固定式
DataMan 470

... 使其能够以非常快的速度并行运行多种算法和流程。它可以在不同位置读取具有挑战性的一维条码和二维码,并且还可以同时处理多种混合符号,同时保持较快的解码速率。 先进的技术提高了吞吐量和可追溯性 DataMan 470 的创新图像技术提供了少见的覆盖范围和速度,从而实现更出色的工艺变化和更低的设施设计成本。它提高了一维条码和二维码的图像质量,并可读取传统读码器无法看到的条码。 DataMan ...

查看全部产品
Cognex Corporation/康耐视
DPM条码读取器 / 固定式
DPM条码读取器 / 固定式
DataMan 150/260 series

对于 1D 线性条形码、高密度 2D 矩阵代码或直接部分标记 (DPM) 代码,DataMan 150/260 系列固定安装基于图像的条形码读卡器提供前所未有的性能、灵活性和易用性。 实现高读取率 DataMan 150/260 系列固定安装条形码读卡器凭借运行最新 Cognex 算法的高速双核处理引擎实现了尽可能高的读取速率。 1DMax 带有 Hotbars 和 2DMax,带有 PowerGrid 技术解码损坏或打印不良的 ...

查看全部产品
Cognex Corporation/康耐视
DPM条码读取器 / 固定式
DPM条码读取器 / 固定式
DT-90

... 它都能可靠地读取高度弯曲的表面或小半径的圆柱体上的标记。 接口 - USB-KB, USB-COM 支持的条形码(二维) - DataMatrix, QR Code 光学系统 - 640 (H) x 480 (V) 像素 光源 - 蓝色LED 分辨率 - 1.8mm x 1.8mm DataMatrix 帧速率 - 120FPS 指示器 - 蜂鸣器/LED 电压 - DC 5V 扫描电流 - 230 mA 待机电流 ...

DPM条码读取器 / 固定式
DPM条码读取器 / 固定式
SMI-VS1080P-01

... 是业内尺寸最紧凑的工业级条码阅读器。 ◆可解决DPM码极小码等复杂应用。 丰富的模块化配件支持各种复杂的应用场景。 性能 - 图像传感器:全局快门,1280x1080,60FPS - 镜头:水平视场角为39º,垂直视场角为33º - 光源: : 高亮红色光源,高亮蓝色光源,高亮白色光源 - 支持的一维符号学。Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of ...

平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻