DC供电软启动器

3 个企业 | 4 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
智能型软启动器
智能型软启动器
UG 9410

电流: 5 A
功率: 0.18 kW - 2.2 kW

... 智能电机启动器UG 9410可用于软启动、软停止、反转和保护三相异步电动机。通过测量线路电流,热模型用于计算电机温度,在过热的情况下,电机被断开。此外,还可以使用一个温度开关。换向是通过继电器来完成的。继电器是在没有电流流动的情况下进行切换的,这就提供了较长的使用寿命。 特点 - 根据IEC/EN 60 947-4-2的规定。 - Modbus RTU接口 - 在400V的条件下,使3相电机逆转至0.18kW...2.2kW。 - 两相软启动,软停止 - 3个电位器,用于设置Modbus地址和波特率。 - ...

智能型软启动器
智能型软启动器
UG 9411

电流: 7 A
功率: 0.18 kW - 1.1 kW

... 智能电机启动器 UG 9411 可用于单相异步电机的软启动、软停止、换向和保护。通过测量线路电流,热模型可计算出电机温度,如果温度过高,电机将被断开。此外,还可使用温控开关。换向是通过继电器实现的。继电器切换时不产生电流,因此使用寿命长。 特点 - 符合 IEC/EN 60947-4-2 标准 - Modbus RTU 接口 - 用于反接单相电机,最大功率为 50 ...180 瓦或 180 瓦 ... 1.1 kW,电压 230 V - 1 相软启动、软停止 - ...

电机软启动器
电机软启动器
A200 NEMA

电流: 9 A - 540 A

... A200 NEMA 电机控制器 所有 A200 级非反转启动器均采用 B 型三极过载继电器,可选 A 型自动复位应用。尺寸 5 和 6 包括所需的电流互感器。动触点和静触点均可正面接触,检查和维护简单方便。所有 A200 级起动器均通过 UL 认证和 CSA 认证。 A200 NEMA 电机控制核心功能 - 直通接线至位于前部的线路和负载端子,便于安装 - 线圈设计减少了库存费用。一种尺寸适用于 00-2 型,一种尺寸适用于 3 和 4 型 ...

电机软启动器
电机软启动器
CHRISTIAN P4.0 SOFTSTART

电流: 9 A
功率: 4 kW

P4.0系列是一系列TELE软启动器,旨在减少电机加速和启动过程中对驱动器的机械应力。 TELE P4.0 Softstarter是一款两相控制设备,宽度仅为22.5毫米(0.89英寸)。 此外,P4.0系列采用紧凑的工业设计,没有风扇等活动部件。 集成了启动和停止功能和限流器,无需额外费用。可选的集成电流监控和电机保护功能使传统MCB单元如接触器组合过时。 好处: - 逆时针逆转 - 顺时针反转 - 慢启动 - 软停 - 电机保护(可选) - ...

平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻