ATC型熔断器

2 个企业 | 3 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
圆柱形熔断器
圆柱形熔断器
893-8530

安培: 250 mA - 16,000 mA
VAC: 250 V

... 它们通常由工程师、机械师、电工和技术人员使用,是获取合适的零件或保险丝进行维修的一种方便方法。各行各业都有库存的工具包,用于维护和修理,通常可以防止停机时间延长。 常见的应用是汽车、实验室、电气维修和保养。也有不同类型的保险丝,如玻璃、陶瓷、LBC、HBC、ATC、防喘振、速动、盒式和表面贴装(SMD)。套件通常具有混合的额定电流、材料、尺寸和跳闸特性。 ...

圆柱形熔断器
圆柱形熔断器
893-8534

安培: 500 mA - 20,000 mA
VAC: 250 V

... 它们通常由工程师、机械师、电工和技术人员使用,是获取合适的零件或保险丝进行维修的一种方便方法。各行各业都有库存的工具包,用于维护和修理,通常可以防止延长停机时间。 常见的应用是汽车、实验室、电气维修和保养。也有不同类型的保险丝,如玻璃、陶瓷、LBC、HBC、ATC、防喘振、速动、盒式和表面贴装(SMD)。套件通常具有混合的额定电流、材料、尺寸和跳闸特性。 注意事项 可向RS公司购买替代保险丝,零件编号详见保险丝套件的盖子上。 ...

ATC型熔断器
ATC型熔断器

... 特点 LV HRC 引信链接 HV HRC 引信链接 D 型 引信具有其他保护装置所没有的某些独特特性. 它们会在几毫秒内中断短路电流,比任何其他保护元件更快,从而最大限度地减少短路对工厂所有受影响部件的影响。 已安装的保险丝的性能数据无论是故意还是无意中都无法更改,因此无法匹配或发生故障。 ...

平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻