AdvancedMC连接器

2 个企业 | 4 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
AdvancedTCA连接器
AdvancedTCA连接器
MicroTCA series

主电流: 2.3 A
电压: 5, 3, 12 V
螺距: 2.1 mm

... MTCA AdvanceDMC: 卡 + 连接器, 连接器, 带导向弹簧, 压入端接, 额定电流:2.3 A, 触点:170, 铜合金, 金镀金, 液晶聚合物 (LCP), 黑色 ...

查看全部产品
HARTING/浩亭
数据连接器
数据连接器
AdvancedTCA®

主电流: 2.2, 16 A
电压: 5, 12, 3 V

连接器, 连接器, 带挂钩, 带导向弹簧, 压接终端, 额定电流: 2.2 A, 插针: 170, 铜合金, 钯/镍表面镀金, 液晶聚合物 (LCP), 黑色 型号: 16 04 170 5104 000

查看全部产品
HARTING/浩亭
数据连接器
数据连接器
CN074 series

... 连接器类型: 基本 载体板: 常规 触点: 85 模块插槽: 1 ...

查看全部产品
Yamaichi Electronics/山一电机
数据连接器
数据连接器
CN080 series

... 触点:170 压缩安装技术 带不同螺丝透镜的加固器 ...

查看全部产品
Yamaichi Electronics/山一电机
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻