9Vdc压力换能器

需要选购建议?  查看采购指南
2 个企业 | 3 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
Search
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
相对压力换能器
相对压力换能器
FDA 602 L series

压力范围: 2.5 bar - 500 bar
精确度: 0.5 %
工艺温度: -40 °C - 100 °C

... - 用于液体和气体物质的工业应用的紧凑型压力传感器 - 设计和规格见数据表 技术数据和功能 - 用于液体和气体物质的工业应用的紧凑型压力传感器。 - 压阻式、灵活悬挂的硅胶测量单元装在一个充满油的全焊接的特殊钢外壳内。 - 稳定的机械结构为测量单元提供了可靠的保护,使其不受测试物质的影响,并能抵御压力峰值和振动。 - 有三种校准方式可供选择。相对压力:与环境压力有关的压力。绝对压力:与真空有关的压力(0巴) 过压:与制造时的大气压力有关的压力(大约1巴)。 ...

相对压力换能器
相对压力换能器
FDA 602 LAK

压力范围: 0 bar - 49 bar
精确度: 0.5 %
工艺温度: -100 °C - 101 °C

... 用于测量制冷剂温度的压力传感器 - 用于液体和气体物质的工业应用的紧凑型压力传感器 - 压阻式、灵活悬挂的硅酮测量单元装在一个充满油的全焊接的特殊钢外壳中 - 稳定的机械结构为测量单元提供了可靠的保护,使其不受测试物质的影响,并对压力峰值和振动具有免疫力。 - 绝对压力:与真空有关的压力(0巴) ...

相对压力换能器
相对压力换能器
IPS-M12 series

压力范围: -1 bar - 400 bar
精确度: 0.25 %
工艺温度: -40 °C - 135 °C

... IPS-M12系列适用于广泛的工业应用。 该探头使用压阻式陶瓷传感器,在不锈钢外壳内提供出色的介质兼容性。 电子系统包括一个基于微处理器的放大器,不需要调整,提供稳定的电子系统,特别是工业应用。 每个设备都经过温度补偿、校准,并提供可追溯的序列号和校准数据。 可提供配套的电缆和插头组件--见M12电缆组系列 ...

平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻