625 V电机

需要选购建议?  查看采购指南
2 个企业 | 2 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
Search
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
同步电机
同步电机
YZ141 series

功率: 291 kW
强度: 520 A - 650 A
旋转速度: 534 rpm - 2,268 rpm

YZ141A为出口窄轨直流牵引电动机,用于替换国际市场修理的D29、D31系列电机。 该电机采用滑动抱轴承结构,电枢线圈采用波绕组,钢丝绑扎,刷握采用恒压蜗卷簧。

三相电机
三相电机
АИР series

功率: 0.06 kW - 315 kW
扭矩: 0.8 Nm - 2.3 Nm
旋转速度: 500 rpm - 3,000 rpm

... AIR系列三相异步电动机 AIR系列三相异步电动机符合GOST R51689-2000标准。 它的优点是性能好,外观漂亮,重量轻。 操作条件 环境温度:-15'C 海拔:不超过1000米 额定电压:380V或220V-760V之间的任何电压。 额定频率:50Hz 60Hz 防护等级。IP54、IP55 保温等级。F 冷却方法。ICO141 职责:S1(连续) 连接方式:3kW以下为星形连接,4kW以上为三角形连接。3kW以下为星型连接,4kW以上为三角型连接。 这一系列的电机是按照GOST标准制造的 ...

平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻