1D条码读取器

9 个企业 | 11 个产品
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
手动条码读取器
手动条码读取器
PowerScan

... PowerScan 手持条码读取器可捕获重要的批次流程、配方处理和流程/操作员验证,以及危险区域批次和批次跟踪原材料的可追溯性。 条形码阅读器提供有线版本或无线系统。 PowerScan 非常适合与 Visunet 操作员工作站或 TERMEX 操作员面板一起使用,但是一个独立的解决方案。 PSCAN--C,提供有线和无线版本,已经 ATEX 第 1 区和 21 区批准。 Pscan-D 被批准用于 I 类第 2 类: 条形码数据可轻松与 PC、PLC ...

固定式条码阅读器
固定式条码阅读器
ICR88x series

固定式条码读取器
固定式条码读取器
DS2400N - 2K series

DS2400N激光条码阅读器具有高的连接自由度,更好的光学性能,在仓储、车间和OEM机械等苛刻的应用中安装非常简便。DS2400N配备所有连接选项,包括PROFINET、EtherNet/IP和以太网TCP/IP通信协议,是短中距离阅读的选择。

手动条码读取器
手动条码读取器
DataMan 8050 series

DataMan 8050 系列读码器配备了世界先进的康耐视条码读取算法,可适应苛刻的工厂车间条件。先进的算法可快速、轻松地对具有挑战性的条码进行解码,包括直接部件标识 (DPM) 代码。灵活的模块化设计使 DataMan 8050 系列读码器能够随时满足大部分通信需求。 模块化通信拥有较大灵活度 DataMan 8050 系列工业读码器拥有现场可交换的通信模块,通过对一个读码器进行配置,即可满足大部分特定通信需求,支持有线 RS-232、USB 和以太网,以及诸如蓝牙和 ...

固定式条码读取器
固定式条码读取器
MicroHAWK ID-40

手动条码读取器
手动条码读取器
HD29A

... HD29A 读码器是一款专业的有线一维读码器。 该设备完美地读取各种条形码。 扫描系统具有最高精度和最高精度,可扫描损坏的代码,模糊的代码,模糊的代码等,读取器具有自动操作模式,允许读取器接近读取器时自动扫描代码。 外壳采用优质材料制成,可确保在跌落或冲击的情况下可靠运行。 读者可以选择先进的编程。 我们可以将 ASCII 代码表中的任何字符设置为前缀和后缀、函数键和键盘快捷键。 此外,扫描仪有许多接口:USB,RS232,PS2 和虚拟 COM。 设备安装: 将读取器连接到计算机的 ...

查看全部产品
HDWR - Hardware for business
固定式条码读取器
固定式条码读取器
BCR series

手动条码读取器
手动条码读取器

箱子生产也可以通过使用条形码扫描器来管理。 客户管理简单的档案文件,其中每个代码都关联一个特定的箱型。 只要操作员扫描条形码(颜色:黑色),机器就会立即生产该纸箱,或者将其添加到生产清单中。 本系统的主要特点是: - 无线条形码扫描器,连接到机器的控制单元 - 代码档案,通过公司网络远程管理。

固定式条码读取器
固定式条码读取器