1500 V万用表

4 个企业 | 5 个产品
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
数字万用表
数字万用表
HT6 series

最大直流电压: 0 V - 1,000 V
最大交流电压: 0 V - 1,000 V
最大直流电流: 0 A - 10 A

... 新系列的HT专业万用表是针对这类设备最苛刻的用户进行的一项重要研究的结果,即实验室,在这些实验室中,测量仪器的选择要经过严格的测试,即使在极端条件下也要保证测量的精度、可靠性和安全性。因此,一个完整的万用表系列,都能以TRMS测量,都在CAT IV 600V范围内,所有型号都有自动量程功能,有背光显示。设计非常现代和有吸引力,同时也符合人体工程学,以确保最大限度地方便使用。高级型号HT64的显示屏具有高分辨率,甚至有彩色版本。在汇总表中,你可以找到使这套创新的专业仪器独特而有价值的所有功能 数字式万用表TRMS,4档显示,6000位,柱状图,CAT ...

数字万用表
数字万用表
722 series

数字万用表
数字万用表
HD110C

... 防跌至少可达 8 英尺。 HD110C 具有 1500 V 直流和 1000 V 交流的扩展电压测量能力,任何其他数字万用表线均无与伦比。 扩展的电压范围可以承受高达 12 kV 的瞬变。 功能 • 电压、电流和电阻测量 • 二极管和声学连续性测试 产品信息 • 手动范围选择 • 集成测量存储器(数据保持) • 标准保护皮套防震和抗冲击 • 自动断电 产品亮点 • ...

查看全部产品
BEHA AMPROBE
数字万用表
数字万用表
HD160C

查看全部产品
BEHA AMPROBE
数字万用表
数字万用表
DT42 series

... 从专业型到工业型到袖珍型,应有尽有。DT4281是我们最顶级的高精度60000计数数字万用表,具有复杂电力和电气应用中高级测试所需的所有功能和特性。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 主要特点 - 60000个计数,5位数显示,高分辨率测量 - ±0.025% DC V基本精度,宽20 Hz至100 kHz的交流V ...