10-II/O模块

2 个企业 | 3 个产品
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
数字I/O模块
数字I/O模块
S200C series

... S200C I/O for Satt S200C I/O用于Satt DCS,是与SattLine Series 200和CPU80、SattCon 200和Advant Controller 250一起使用的紧凑型I/O,适用于各种工艺应用。 S200C I/O是与S200 I/O和S200L总线兼容的I/O单元系列,可以在同一DIN导轨上以任意顺序与它们混合使用。 这些设备可以通过各种现场总线的适配器连接到控制器上,如PROFIBUS ...

查看全部产品
ABB Control Systems/ABB
数字I/O模块
数字I/O模块
S200 series

... S200 I/O用于Satt S200 I/O用于Satt,与SattLine系列200和CPU80、SattCon 200和Advant控制器250一起使用,是各种工艺应用的完整系列。 与S200C系列单元的总线兼容,S200 I/O可与它们在同一DIN导轨上以任意顺序混合使用。I/O系统中的单元适用于工业环境,符合EMC指令89/336/EEC的要求。它们可以集中安装在中央系统中,也可以远程安装,并通过各种现场总线与控制器互连。 I/O单元的功能和测量范围的配置是通过系统软件进行的。前面的LED ...

查看全部产品
ABB Control Systems/ABB
以太网I/O模块
以太网I/O模块
ZAI02 series

接线盒可将 PNP 传感器/执行器与工业以太网连接起来。接线盒收集并传输标准数字信号。每个装置都配有 8 个数字 IO 端口,端口带有 16 个可自由选择的输入输出引脚。通过两个工业以太网端口可将接线盒集成于现有网络上。