video corpo

组合式连接器 / 板对板 / SMT / 线对板
HIF6A series

加入收藏夹
添加对比产品 移出对比产品
组合式连接器 / 板对板 / SMT / 线对板 组合式连接器 / 板对板 / SMT / 线对板 - HIF6A series
{{requestButtons}}

产品规格型号

 • 类型:

  组合式

 • 尺寸:

  板对板, SMT, 线对板

 • 形状:

  平行

 • 螺距:

  1.27 mm (0.05 in)

产品介绍

“ 联络沥青(mm):\ t1.27
堆积的高度(mm):14.8 18.8
应用:直角,垂直
PCB架置:THT
变异:\ t20,26,32,34,40,50,52,60,68,80,100
额定的电压:AC125V
当前规定值(Amps):0.5 \ /html”

此为机器翻译文本。  (查看英文原文)

Hirose Electric Europe B.V./广濑 的其他产品

Board-to-Board, Board-to-FPC